Yasal Takip Yönetimi

Yeni Çağ Müşterileri için Dijital Bağlamsal Bankacılık Platformu

Yasal Takip Yönetimi

Vadeli satışlardan doğan alacakların zamanında tahsil edilememesi durumunda, alacakların tahsili için yasal süreç öncesi idari işlemlerin yapılması, borçluya ihtarname düzenlenmesi ve uzlaşma ile tahsilatın yapılamaması nedeniyle sonuç alınamıyorsa yasal sürecin başlatılması yasal takip modülü tarafından yapılmaktadır.