Sözleşme Yönetimi

Yeni Çağ Müşterileri için Dijital Bağlamsal Bankacılık Platformu

Sözleşme Yönetimi

Sözleşme yönetimi, taraflarca imzalanan şekli ile sözleşmenin yürümesi ve uygulamada doğabilecek sözleşme anlaşmazlıklarının en az düzeyde olmasını sağlayarak, projenin sözleşmede mutabık kalınan süre ve ödenek kısıtları içinde tamamlanmasını temin eden dinamik bir süreçtir.

İşletmenizin ticari sözleşmelerinin ve sözleşme taahhütlerinin tümü Sözleşme Yönetimi modülü tarafından yönetilir.