Alacak (Tahsilat) Yönetimi

Yeni Çağ Müşterileri için Dijital Bağlamsal Bankacılık Platformu

Alacak (Tahsilat) Yönetimi

Vadeli satışlardan doğan alacakların zamanında, etkin ve planlı bir şekilde tahsil edilebilmesi için alınan aksiyonlar bütünü alacak yönetimidir. Vadeli satışların uygulandığı her sektörde, alacak yönetimi için işgücü, zaman ve benzeri kaynakların harcanması kaçınılmazdır. Alacakların vadesinde tahsil edilmesini alacak yönetim modülü tarafından sağlanır.