İnsan Kaynakları Yönetimi

Yeni Çağ Müşterileri için Dijital Bağlamsal Bankacılık Platformu

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları bir işletmede her türlü çevresel etken göz önünde bulundurularak verimli iş gücünün şirkete kazandırılması, yüksek performansla işlev görebilmesinin sağlanması ve elde tutulması için yapılan tüm çalışmalardır.

Çoğu kişinin aklına insan kaynakları dendiğinde yalnızca firmalar için işe alım yapan birim gelse de aslında İK'nın görev ve sorumlulukları yalnızca burada bitmez.

Çalışanların işe başladıktan sonra da çalışma ortamlarının uygunluğunun sağlanması ve verimi arttırıcı aksiyonların alınması bu insan kaynaklarının sorumluluğundadır. İnsan Kaynakları modülü ile bu süreç kolay bir şekilde sağlanır.