Talep Yönetimi

Yeni Çağ Müşterileri için Dijital Bağlamsal Bankacılık Platformu

Talep Yönetimi

Talep yönetimi, mal ve hizmet üreten şirketler için tanımlanmış bir dizi süreç, yetenek ve önerilen davranışlara sahiptir. Tüketici elektroniği ve üretim ve ticaret şirketleri, talep zincirlerine talep yönetimi uygulamalarının uygulanmasında sıklıkla öncülük eder; talep yönetimi sonuçları, rekabeti ve kullanıcılara ve tüketicilere sunulan seçenekler kadar talebi etkilemeye yönelik politika ve programların bir yansımasıdır.

Etkili talep yönetimi, sonuçların öngörülebilirliğini iyileştirmek için talep planlarının sonuçlarından alınan geri bildirimin planlama sürecine geri gönderildiği bir "kapalı döngü" kavramını takip eder.