E-Lojistik

Contextual erp API'leri ile zaman tasarrufu, verimlilik artışı ve etkin bir yönetim sağlanmaktadır.

E-lojistik Nedir?

E-lojistik hizmeti, internet ve e-ticaret yoluyla satış yapan firmaların pazar ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi amacıyla e-lojistik hizmeti veren bir lojistik partneri gücüyle e-ticaret satışlarına tam entegrasyon sağlayıp tüm sipariş, depolama, iade süreçlerini lojistik partnerlerine emanet ettiği süreçtir.

Aslında E-lojistik sıradan lojistik operasyonlarının teknolojinin de gücüyle tüm lojistik operasyon sürecindeki bilgi akışının kontrol edilmesi ve bu bilgi sayesinde kusursuz bir operasyonel süreç yaratıp maksimum müşteri memnuniyeti hedeflenmesidir.

Kısacası E-lojistik, internet ve e-ticaret yoluyla satış yapan firmaların pazar ihtiyaçlarına etkin yanıt verebilmesi amacıyla e-lojistik hizmeti veren bir lojistik partneri vasıtasıyla e-ticaret satışlarına tam entegrasyon sağlayıp tüm sipariş, depolama, iade süreçlerini lojistik partnerlerine emanet ettiği süreçtir.

E-lojistik Nedir?

Lojistik sadece nakliye anlamına gelmez. İçerisinde pek çok aşama bulundurur. Bu aşamalar;

  • Ürünlerin tedarik edilip depolanması,
  • Envanter tutulması,
  • Stok ve depo kontrolünün yapılması,
  • Doğru depolama yöntemleri kullanılarak sipariş edilen ürünün bulunması,
  • Sipariş edilen ürünlerin paketlenmesinin takip edilmesi,
  • Sipariş edilen ürünlerin doğru zamanda doğru şekilde teslim edilmesi,
  • İade süreçlerinin iyi yönetilmesidir.

Geleneksel lojistik; e-lojistiğe göre daha yavaştır, manuel olarak yapılır, daha az bilgi ve hizmet sunar. E-lojistikte ise bu aşamaların hemen hepsi teknolojik altyapıyla desteklenir ve müşterinin daha fazla bilgiye sahip olması sağlanır.